Molinsgatan 23
Kronan

Kommun: Göteborgs stad

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 22 st

Pedagogens namn: Mikaela Isaksson Grossi

Redovisade uppgifter