Hammarens förskola
Kroken

Kommun: Flens kommun

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 18 st

Pedagogens namn: Sandra Klasson

Redovisade uppgifter