Minnebergs förskola
Kristallen

Kommun: Arvika kommun

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 20 st

Pedagogens namn: Hanna Engels

Redovisade uppgifter