Gribby förskola
Kristallen

Kommun: Täby kommun

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 20 st

Pedagogens namn: Cecilia Hammarström

Redovisade uppgifter