Gröndalsskolan
Kristallen förskoleklass

Kommun: Stockholms stad

Verksamhet: Förskoleklass

Antal barn/elever: 28 st

Pedagogens namn: Jennifer Kelly

Redovisade uppgifter