Hedeskolan
Kristallen år 1 blå

Kommun: Kungsbacka kommun

Verksamhet: Klass 1

Antal barn/elever: 20 st

Pedagogens namn: Jenny Segerdahl

Redovisade uppgifter