Bagaregårdsskolan
Kringlan och Semlan fritids

Kommun: Göteborgs stad

Verksamhet: Klass 2, Klass 3

Antal barn/elever: 100 st

Pedagogens namn: Nicklas Sundberg

Redovisade uppgifter