Stjärnfallets förskola
Kräftan

Kommun: Landskrona stad

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 25 st

Pedagogens namn: Gresa Berisha

Redovisade uppgifter

"vi har pratat mycket om återvinnig och hållbar utveckling. vi har också pratat om hur mjölkförpackningen ser ut och var mjölken kommer ifrån. barnen pratade om att mjölken kommer från ko och att alla på jorden behöver mjölk för att växa och bli stor. genom att göra uppdrag på förskolan får barnen lära sig om återvinnig på ett lekfullt sätt. barnen använde fantasin och skapade det som behövs på mjölkförpackningen. och för att alla skulle återvinna, valde dem att skriva på mjölkförpackningen, \"Köp mig, drick mig och återvinn mig!\" vi jobbar mycket med att förklara för barnen hur viktigt det med förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling."

"Ett enkelt och naturligt första steg är att utbilda och intressera barnen för källsortering. Att sortera sitt avfall är en vardagssituation som barnen utsätts för flera gånger om dagen, det kräver en liten insats som leder till en stor skillnad. Vi har som projekt att göra vår framtid (barnen) medvetna om vad som enskild individ kan göra för att främja en hållbar utveckling av vår miljö, därför har vi pratat om de olika materialen och sedan har barnen fått källsortera på en återvinningsstation. Genom att göra barnen delaktiga får de sin egen delaktighet i naturens kretslopp och ökar deras omsorg om vår gemensamma miljö och barnen blir medvetna om att varje individ kan göra skillnad."

"Vi samtalade om vikten av att återvinning för en hållbar utveckling. Därefter kom vi på olika förslag som man kunde göra för att uppmuntra till återvinning. barnen fick skapa sina förslag på mallen av en mjölkpaketssida. Därefter klippte vi ut bilderna och satt upp dem på väggen. "