Kalvalyckansförskola
Kovin

Kommun: Kristianstads kommun

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 15 st

Pedagogens namn: Anna Husén

Redovisade uppgifter