Kalvalyckansförskola
Kovin

Kommun: Kristianstads kommun

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 15 st

Pedagogens namn: Anna Husén

Redovisade uppgifter

"Tillsammans tittar vi på filmen om match 2. Barnens reflektion under filmen. \"Dom kastar kartonger på marken, det får man inte man ska lägga dom i papperskorgen.\" Barnen får instruktionen att rita och designa sin egen mjölkpaket. Barnen hjälpas åt att ge förslag vad man kan rita. \"Mjölkpaket, hjärta, kor, sopbil, soptunna, dom blir nya, jordklotet blir glad. Man får inte slänga skräp\" Barnens tankar om sina mjölkpaket: \"En tjur, sen stopp att man inte får slänga skräp. \"Om man inte slänger skräpet rätt då blir dom arga. En gubbe som står på jordklotet han ska titta om det är skräp.\" \"Gubben slängt skräp i soptunnan, han trampar sönder när han ska slänga det. Han fick blod när han hoppade på mjölkpaketen.\" \"En ko på jordklotet som kollar så när man slänger skräp i soptunnan. Han skräpar ner i naturen och den andre slänger det i soptunnan.\" \"Ett jordklot och en ko som står på jorden. På gräset ligger det skräp det är kryss på för man får inte slänga skräp i naturen.\" \"Fiskar, inte slänga skräp i vattnet för då äter dom upp det och då dör dom.\" \"Sopbilen den ska ta upp allt skräp. Dom är på väg att slänga skräpet i vattnet då dör fiskarna, men sopgubbarna säger till att släng inte ner i vattnet lägg i soptunnan i stället.\" \"En sån mjölkpaket som man inte får slänga på marken, för det är giftigt. Man har återvunnit och den blir ny.\" "

"Vi tittade tillsammans på introduktionsfilmen och filmerna om de olika djuren. Barnen fick sedan rösta vilket djur var och en ville hjälpa. Vi har besökt återvinningsstationen i byn vid ett par tillfällen, sorterat och kastat mjölk - och filkartonger från förskolan. Vi plockar skräp i naturen när vi är på promenader. Barnen har fått förståelse för vad kartongmatchen innebär \"att vi återvinna, sortera och slänga i rätt låda\". Barnen har samlat klistermärke hemma och visat och berättat för sina kompisar på förskolan. Vi har även haft sopmonster, att återvinna och att återanvända i vårt jultema. "