Renfanansförskola
Kotten

Kommun: Luleå kommun

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 19 st

Pedagogens namn: Isabelle Lindvall

Redovisade uppgifter