Brodda förskola
Kotten

Kommun: Malmö stad

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 23 st

Pedagogens namn: Patrik Mc Glinn

Redovisade uppgifter