Kortedala Park 1
Kortedala Park 1

Kommun: Göteborgs stad

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 55 st

Pedagogens namn: Diana Necovska

Redovisade uppgifter