Strandängsskolan
Korallens fritidshem

Kommun: Båstads kommun

Verksamhet: Klass 2, Klass 3

Antal barn/elever: 80 st

Pedagogens namn: Raila Persson

Redovisade uppgifter

"Alla våra 80 elever på Korallen har varit på återvinningsstationen på Lyckan torget i Båstad och slängt förbrukade/använda kartonger. Gjort kartongmatchen med eleverna/vårdnadshavare. Har plockat skräp vid ett flertal tillfälle vid stranden. Eleverna i årskurs 3 skall till återvinningscentralen i Helsingborg 7 november. "