Strandängsskolan
Korallens fritidshem

Kommun: Båstads kommun

Verksamhet: Klass 2, Klass 3

Antal barn/elever: 80 st

Pedagogens namn: Raila Persson

Redovisade uppgifter