Sörby förskola
Korallen

Kommun: Valdemarsviks kommun

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 18 st

Pedagogens namn: Sara Johnsson

Redovisade uppgifter