Åvägens förskola
Korallen

Kommun: Örnsköldsviks kommun

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 25 st

Pedagogens namn: Charlotte Lindström

Redovisade uppgifter