Lineheds förskola
Konturen

Kommun: Halmstads kommun

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 20 st

Pedagogens namn: Jenny Åkesson

Redovisade uppgifter