Sturköskolan
Kompassens fritidshem

Kommun: Karlskrona kommun

Verksamhet: Förskoleklass, Klass 4

Antal barn/elever: 50 st

Pedagogens namn: Frida Ingvarson

Redovisade uppgifter