Förskolan Kompassen
Kompassen

Kommun: Hallsbergs kommun

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 100 st

Pedagogens namn: Katrin Sköldqvist

Redovisade uppgifter