Genekullen
Kompassen

Kommun: Örnsköldsviks kommun

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 25 st

Pedagogens namn: Therese Ekebratt

Redovisade uppgifter