Kometen förskola
Kometen

Kommun: Markaryds kommun

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 20 st

Pedagogens namn: Paulina Tillberg

Redovisade uppgifter