Branthovda förskola
Kojan

Kommun: Västerås stad

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 30 st

Pedagogens namn: Lena Dinesen

Redovisade uppgifter