Klara förskola
Koalan

Kommun: Malmö stad

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 16 st

Pedagogens namn: Ramiza Colakovic

Redovisade uppgifter