Knoppens förskola
Knoppen

Kommun: Skellefteå kommun

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 15 st

Pedagogens namn: Nina Lundström

Redovisade uppgifter