Förskola Pärongården
Knoppen

Kommun: Stockholms stad

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 12 st

Pedagogens namn: Zlata Hadziosmanovic

Redovisade uppgifter