I Ur- och Skur Glada Laxe
Knopp

Kommun: Höganäs kommun

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 20 st

Pedagogens namn: Josefin Karlsson

Redovisade uppgifter