Spelevinken förskola
Knatten

Kommun: Sundsvalls kommun

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 12 st

Pedagogens namn: Jeanette Lidström

Redovisade uppgifter