Djuråsskolan
Klubben

Kommun: Gagnefs kommun

Verksamhet: Klass 4, Klass 5

Antal barn/elever: 10 st

Pedagogens namn: David Normark

Redovisade uppgifter