Pumpans förskola
Klövern

Kommun: Solna stad

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 22 st

Pedagogens namn: Gunbritt Menzing

Redovisade uppgifter