Rymden
Klotet

Kommun: Umeå kommun

Verksamhet: Förskola

Antal barn/elever: 18 st

Pedagogens namn: Marcus Ronnhed

Redovisade uppgifter