Hovsjöskolan
Klass5A&B

Kommun: Södertälje kommun

Verksamhet: Klass 5

Antal barn/elever: 45 st

Pedagogens namn: Fonda Demirel

Redovisade uppgifter