Ryssbyskolan
Klass5

Kommun: Ljungby kommun

Verksamhet: Klass 5

Antal barn/elever: 16 st

Pedagogens namn: Marita Gustavsson

Redovisade uppgifter