lovisedal
klass2a

Kommun: Vallentuna kommun

Verksamhet: Klass 2

Antal barn/elever: 24 st

Pedagogens namn: Astrid Dahlberg Hansson

Redovisade uppgifter