Bulltoftaskolan
Klass1b

Kommun: Malmö stad

Verksamhet: Klass 1

Antal barn/elever: 24 st

Pedagogens namn: Gun-Britt Nystedt

Redovisade uppgifter