Himlaskolan
Klass1617A

Kommun: Ale kommun

Verksamhet: Klass 4, Klass 5

Antal barn/elever: 43 st

Pedagogens namn: Lisa Sillanpää

Redovisade uppgifter