Bohusskolan
Klass15a

Kommun: Ale kommun

Verksamhet: Klass 4

Antal barn/elever: 19 st

Pedagogens namn: Lisbeth Hagelin

Redovisade uppgifter