Vendelsömalmsskolan
Klass LA

Kommun: Haninge kommun

Verksamhet: Klass 2, Klass 3

Antal barn/elever: 7 st

Pedagogens namn: Anna Bergman

Redovisade uppgifter