Bredängsskolan
Klass FA

Kommun: Stockholms stad

Verksamhet: Förskoleklass

Antal barn/elever: 23 st

Pedagogens namn: Marie Ho-Nylén

Redovisade uppgifter