Åsarna skola
Klass F-3

Kommun: Bergs kommun

Verksamhet: Klass 1, Klass 2

Antal barn/elever: 15 st

Pedagogens namn: Marita Hägred

Redovisade uppgifter