Vika skola och förskola
Klass F-1

Kommun: Mora kommun

Verksamhet: Förskoleklass, Klass 1

Antal barn/elever: 15 st

Pedagogens namn: Mathilda Matsson

Redovisade uppgifter

"Vi har först diskussioner utifrån elevernas förslag till vad man kan göra för att ta hand om naturen och djuren och varför det är viktigt att återvinna. Elever har fått diskutera i både små grupper och helklass och har kunnat relatera till sin egen vardag. De fick sedan skapa mjölkförpackningar utifrån vad de tyckte de var viktigt att berätta för andra gällande detta. Här är vårt bidrag."

"Föräldrar och elever var informerade om att vi skulle samla ihop material som vi skulle återvinna. Vi tog en promenad till närmsta återvinningsstation med vårat ihopsamlade material. På plats dela bi upp materialet i högar först och diskuterade materialets egenskaper. Sedan fick eleverna lägga materialet i rätt container. "