Askebyskolan
Klass E och D Grundsärskola

Kommun: Stockholms stad

Verksamhet: Förskola, Förskoleklass

Antal barn/elever: 27 st

Pedagogens namn: Yvonne Bexell

Redovisade uppgifter