Myrängsskolan
Klass D GrundSär

Kommun: Täby kommun

Verksamhet: Klass 6

Antal barn/elever: 7 st

Pedagogens namn: Malin Sanz

Redovisade uppgifter

"Hej. GrundSär skolan är med elever som behöver extra stöd och arbetar efter en annan Läroplan. Vi har samlat in pantburkar och tittat på ert material. Vi har också skickat med länkarna hem så att de kan titta hemma. Eleverna har själva sorterat på skolan mat och annan material. Hemma har de fått med vårdnadshavare fått skriva ned vad de sorterar. Det var kul att panta burkar och få pengar. Nästa gång ska vi ta bussen och lämna material på en större återvinningsstation. /Malin Sanz klasslärare. "