Myrängsskolan
Klass D GrundSär

Kommun: Täby kommun

Verksamhet: Klass 6

Antal barn/elever: 7 st

Pedagogens namn: Malin Sanz

Redovisade uppgifter

"Vi är en GrundSär klass som använder Symwriter som ger bildstöd. En förstärkare till språket och att eleverna lättare kan förstå vad som ska hända. Så även om du inte kan läsa kan du tolka text med hjälp av bilderna som kommer när du skriver. Vi jobbade fram denna tidslinje som gjorde att det blev förståeligt. Att dricka tex mjölk, vi sorterar och återvinner, det blir nya kartonger med tex mjölk och vi kan dricka igen i en nygjord tetra och miljön blir glad. /Malin Sanz "

"Hej. GrundSär skolan är med elever som behöver extra stöd och arbetar efter en annan Läroplan. Vi har samlat in pantburkar och tittat på ert material. Vi har också skickat med länkarna hem så att de kan titta hemma. Eleverna har själva sorterat på skolan mat och annan material. Hemma har de fått med vårdnadshavare fått skriva ned vad de sorterar. Det var kul att panta burkar och få pengar. Nästa gång ska vi ta bussen och lämna material på en större återvinningsstation. /Malin Sanz klasslärare. "

"Hej. Vi skrev ihop ett info blad om vår uppgift och koppling till Läroplanen. Eleverna fick lista upp hur ska vi kunna informera minst 100 st. De har verkligen arbetat kreativt med hela denna tävling och varit engagerade och involverat familjen. Desto roligare blev det då vi var en av vinnarna av uppgift 2. Stolta elever och vårdnadshavare. Vi har informerat närmare 300 st. då hela skolan också blivit involverad... samt alla har redovisat hur de sorterar och vad i hemmen. /Malin Sanz (stolt) klasslärare"