Torslanda Grundsärskola 7-9
Klass B

Kommun: Göteborgs stad

Verksamhet: Klass 5, Klass 6

Antal barn/elever: 7 st

Pedagogens namn: Sara Tillander

Redovisade uppgifter