Grundsärskolan Väster
Klass B på grundsärskolan i Hudiksvall

Kommun: Hudiksvalls kommun

Verksamhet: Klass 5, Klass 6

Antal barn/elever: 5 st

Pedagogens namn: Ingrid Westlund

Redovisade uppgifter