Fågelbärets särskola
Klass A

Kommun: Västerviks kommun

Verksamhet: Klass 1, Klass 2

Antal barn/elever: 4 st

Pedagogens namn: Ingrid Larsson

Redovisade uppgifter