Södervikskolan AB
Klass 6D

Kommun: Upplands Väsby kommun

Verksamhet: Klass 6

Antal barn/elever: 30 st

Pedagogens namn: Åsa Österman

Redovisade uppgifter