Brunnsboskolan
Klass 6B

Kommun: Göteborgs stad

Verksamhet: Klass 6

Antal barn/elever: 21 st

Pedagogens namn: Guler Yildirim

Redovisade uppgifter