Enskedefältets skola
Klass 6a

Kommun: Stockholms stad

Verksamhet: Klass 6

Antal barn/elever: 23 st

Pedagogens namn: Christina Andersson Ross

Redovisade uppgifter