Sandåkerskolan
Klass 6-3

Kommun: Landskrona stad

Verksamhet: Klass 6

Antal barn/elever: 24 st

Pedagogens namn: Therese Nordqvist

Redovisade uppgifter

"I denna återvinningskampanj hittade eleverna inspiration från andra kampanjer på dryckeskartonger. Vi jobbade mycket med hur man når fram med sitt budskap i en kampanj. Undervisande lärare på vår skola röstade fram topp tre bland bidragen i klassen, som hade ett tydligt och bra budskap om återvinning. "

"Eleverna jobbade med olika förslag på hur man kan återvinna dryckeskartongerna. Att skapa ett träd med kartongerna som en stam och plastkorkarna som en trädkrona blev ett bra samarbete mellan eleverna. Eleverna plattade till kartongerna på många kreativa sätt. Att energispara även vid transporten av det återvunna materialet har vi pratat mycket om. "

"Eleverna har spridit budskapet om återvinning till andra elever på skolan genom att skapa fem stycken återvinningsstationer med passande affischer. Målet var att förpackningarna från vår caféförsäljning skulle materialåtervinnas istället för att förbrännas. Eleverna har gjort en PowerPoint presentation där de visar hur man återvinner i en film och berättar vilka vinsterna är med återvinning. Presentationen har nått ut till alla andra elever på skolan. Till släkt, grannar och vänner har eleverna skrivit ett brev/spridningskort som de delat ut för att ytterligare berätta för andra om återvinning. "