Hemsjö skola
Klass 6

Kommun: Alingsås kommun

Verksamhet: Klass 6

Antal barn/elever: 23 st

Pedagogens namn: Tina Karlsson

Redovisade uppgifter