Björlandagården
klass 5C

Kommun: Göteborgs stad

Verksamhet: Klass 5

Antal barn/elever: 20 st

Pedagogens namn: Annika Hagslätt

Redovisade uppgifter