Alneskolan
Klass 5C

Kommun: Örnsköldsviks kommun

Verksamhet: Klass 5

Antal barn/elever: 23 st

Pedagogens namn: Yvonne Selin

Redovisade uppgifter