Alneskolan
Klass 5B

Kommun: Örnsköldsviks kommun

Verksamhet: Klass 5

Antal barn/elever: 22 st

Pedagogens namn: Yvonne Selin

Redovisade uppgifter

"Vi, i 5B Alneskolan i Örnsköldsvik, vet att det är viktigt för miljön att så många som möjligt av våra förbrukade förpackningar återvinns!"