Höglandsskolan
Klass 5B

Kommun: Stockholms stad

Verksamhet: Klass 5

Antal barn/elever: 30 st

Pedagogens namn: Rebecka Nordin

Redovisade uppgifter